PRIVACYBELEID

 

PLMB (zoals gedefinieerd in artikel 1 hieronder), opererend onder het merk Mahonie, brengt confectieartikelen en high-end accessoires op de markt op haar site www.mahogany-kasjmier.nl (de "Site").

Om haar producten te koop aan te bieden, te verkopen en te leveren, verzamelt PLMB persoonlijke gegevens (de "Gegevens") van gebruikers van haar sites, mobiele applicaties en klanten bij het doen van aankopen op de site (hierna samen de "Gebruikers" genoemd).

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers te informeren over de middelen die worden gebruikt om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen, te raadplegen, te verwerken en op te slaan.

PLMB verbindt zich er als verwerkingsverantwoordelijke toe de bepalingen van de Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 na te leven.

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat bepaalde Gegevens door PLMB moeten worden verzameld om haar producten en diensten te kunnen leveren. Indien de Gebruiker deze gegevens niet wenst mee te delen, zal PLMB haar diensten niet kunnen uitvoeren.

Dit privacybeleid ("Beleid") kan te allen tijde door PLMB worden gewijzigd, met name om te voldoen aan wettelijke, jurisprudentiële, redactionele of technische wijzigingen. De Gebruiker moet voor elke navigatie verwijzen naar de nieuwste versie van het Beleid.

  1. De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, die persoonsgegevens verzamelt en gegevensverwerking implementeert, is:

PLMB, sàrl met een kapitaal van € 500.000, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Angers onder nummer 433 219 011, met maatschappelijke zetel te 32 rue des Prévoyants de l'avenir, 490000 Angers France (hierna de "Uitgever" of de "Verwerkingsverantwoordelijke").

Voor de doeleinden van dit beleid betekenen de termen "Proces" of "Verwerking" elke bewerking of reeks bewerkingen die op de gegevens worden toegepast, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, beperking, verwijdering of vernietiging.

De term "Gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een Gebruiker, geïdentificeerd of identificeerbaar, in het bijzonder door verwijzing naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een of meer specifieke elementen van zichzelf.

  1. Verzameling van persoonsgegevens

PLMB is verplicht om persoonlijke gegevens te verzamelen van gebruikerwww.mahogany-kasjmier.nl en op haar IOS- en Android-mobiele applicaties.

De gegevens die kunnen worden verzameld, zijn als volgt:
× Gegevens van het account van de Gebruiker: namelijk de gegevens die de Gebruiker invoert bij het aanmaken van een account door het invullen van het registratieformulier (voornaam, achternaam, factuur- en afleveradressen, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, wachtwoord voor het verbinden met het klantaccount);
× Transactiegegevens: betekent de informatie van de Gebruiker met betrekking tot geplaatste bestellingen en retourzendingen, zoals zijn telefoonnummer, adres, e-mailadres en informatie met betrekking tot zijn betaalmiddel;
× uitwisselingen met de klantenservice;
× Gegevens met betrekking tot navigatie: verwijst naar de gegevens die de Uitgever verzamelt tijdens de navigatie van de Gebruiker op de Sites en Applicaties, zoals in het bijzonder de datum, het tijdstip van verbinding en/of navigatie, browsertype, browsertaal, IP-adres, locatiegegevens en geolocatie;
× Persoonsgegevens van deelnemers aan wedstrijden: wanneer u deelneemt aan een wedstrijd op onze sociale netwerken, kunnen wij de persoonsgegevens van winnaars bewaren.

Gegevens met betrekking tot betaalmiddelen (creditcardnummer, vervaldatum, autorisatienummer, beveiligingscode) worden rechtstreeks verzameld door onze dienstverleners Paybox, Payzen en PayPal. PLMB heeft nooit toegang tot de betalingsgegevens van haar klanten.

Externe applicatieproviders die linken naar onze Sites en/of mobiele applicaties, evenals netwerken waarop we inhoud publiceren (zoals Facebook, Instagram en Tik Tok) kunnen ook geautomatiseerde tools gebruiken om Gebruikersgegevens te verzamelen (online activiteitenprofilering). Deze gegevensverzameling wordt rechtstreeks door deze dienstverleners en/of derden uitgevoerd en is onderworpen aan hun beleid. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is PLMB niet verantwoordelijk voor de praktijken van dergelijke providers en derden.

Sommige diensten kunnen worden gewijzigd of ontoegankelijk zijn zonder toestemming voor het verzamelen van de gegevens die in dit privacybeleid worden vermeld.

Sommige Persoonsgegevens die op verschillende media (Sites, mobiele applicaties, sociale netwerken) worden verzameld, kunnen worden gecombineerd.

  1. Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Gegevens die worden verzameld in verband met het gebruik van de Sites, applicaties of in fysieke winkels zijn onderworpen aan Verwerking om te voldoen aan de doeleinden die in de onderstaande tabel worden beschreven.

De geldende regelgeving beschermt de privacy van gebruikers en vereist dat elke verwerkingsverantwoordelijke een legitieme basis voor een dergelijke verwerking kan rechtvaardigen. De verordeningen bieden dus een van de rechtsgrondslagen voor verwerking:

- de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals een verkoopovereenkomst. Sommige persoonlijke gegevens van de Gebruiker zijn dus noodzakelijk om het goed te leveren, het klantaccount te beheren en retouren te maken;

- het voldoen aan een wettelijke verplichting, in het bijzonder de boekhouding door het bijhouden van facturen;

- de voorafgaande toestemming van de betrokkene;

- het gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, met inachtneming van de rechten en vrijheden van de gebruikers. Het verbeteren van de klantervaring of het voorkomen van fraude kan dus het verzamelen van gegevens rechtvaardigen.

Doeleinden van de verwerking

Gebruik van gegevens

Rechtsgronden voor verwerking

Beheer van bestellingen en verkoop van producten en levering van diensten; Beheer van klachten, herroepingen en retourzendingen van producten

Gebruik van gegevens om producten en diensten te leveren (van winkelwagentje en bestellingen; verkoop, retournering en terugbetaling van gekochte producten)

De uitvoering van een contract gesloten tussen de klant en de professional

Voltooiing van transacties, inclusief betaling

Onze betalingsdienstaanbieders (Payzen, Paybox en PayPal) gebruiken informatie met betrekking tot betaalmethoden bij het uitvoeren van de betaling voor elke bestelling. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het voorkomen van fraude tijdens de betaling van de bestelling en/of het beheer van onbetaalde facturen na bestelling

De uitvoering van een contract gesloten tussen de klant en de professional

Aanmaken en beheren van het klantaccount

De Persoonsgegevens van een klant die op de website is geregistreerd, worden gebruikt (e-mailadres, wachtwoord) om de bestellingen en retouren van onze klanten te kunnen beheren en volgen. De uitvoering van een contract gesloten tussen de klant en de professional

– De uitvoering van een overeenkomst gesloten tussen de klant en de beroepsbeoefenaar
- Voldoen aan een wettelijke verplichting

Leveringen van bestelde producten

De gegevens (contactgegevens, adres, e-mail) worden gebruikt om leveringen te garanderen

De uitvoering van een contract gesloten tussen de klant en de professional

Sites en applicaties beheren en fraude bestrijden

De gegevens (cookies) worden gebruikt om de Website bij te werken, te verrijken en fraude op het internet te bestrijden.

Het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke om aangepaste aanbiedingen voor te stellen en de veiligheid van zijn website te waarborgen

Dienst na verkoop: uitwisselingen met de klantenservice

De gegevens worden gebruikt om met klanten te communiceren. Zo kunnen uitwisselingen tussen de klantenservice en de klant per telefoon, sms of chat worden opgenomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. De klant kan hiertegen te allen tijde bezwaar maken.

De uitvoering van een contract gesloten tussen de klant en de professional

Deelname aan speciale evenementen (zoals wedstrijden, games, sweepstakes, aanbiedingen) en deelname aan het loyaliteitsprogramma met uitzondering van online gokken, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instantie voor online games

De gegevens worden gebruikt, inclusief aankoopinformatie, om de aanwezigheid bij verschillende speciale evenementen te beheren.

– De uitvoering van een overeenkomst gesloten tussen de klant en de professional (spelregels)
- Het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke om bevoorrechte aanbiedingen voor te stellen.

Het uitvoeren, evalueren en verbeteren van producten en diensten en gebruikerservaring (met name om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, het klantenbestand te analyseren; gegevensanalyse, boekhouding en auditing uit te voeren), profilering.

De gegevens worden gebruikt om producten en diensten te evalueren en te verbeteren, en om de klantervaring, producten en diensten aangeboden door PLMB te verbeteren, door middel van statistische bewerkingen en analyse van geanonimiseerd klantgedrag en meting van verkeer naar sites en mobiele applicaties

Het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke om producten en diensten aan te bieden die zijn aangepast aan de behoeften van klanten

Het verzenden van nieuwsbrieven en bevoorrechte aanbiedingen op voorwaarde dat de gebruiker het vakje aanvinkt dat hij voor dit doel heeft voorzien bij de registratie voor de Diensten

Persoonsgegevens worden gebruikt om klanten te informeren over onze producten en diensten en om de producten die op sociale netwerken worden aangeboden te personaliseren.

Het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke om producten en diensten aan te bieden die zijn aangepast aan de behoeften van klanten

Stuur papieren catalogi om nieuwe collecties aan geselecteerde klanten te presenteren

De gegevens worden gebruikt om klanten te informeren over onze producten en diensten.

Het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke om producten en diensten aan te bieden die zijn aangepast aan de behoeften van klanten

Het analyseren van bezoeken aan de Sites en hun frequentie, publieksmetingen, studies, statistieken, enquêtes (cookies) en het verbeteren van de gebruikerservaring op de website en mobiele applicaties

Gegevens, waaronder cookies, worden verzameld om het gebruik van de Sites en mobiele applicaties te begrijpen, en om de Gebruiker te helpen aankopen te doen op de Sites wanneer een discussie wordt gestart met onze ambassadeurs via chat

– Toestemming van de Gebruiker
– Het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke om producten en diensten aan te bieden die zijn aangepast aan de behoeften van klanten

De verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die PLMB binden aan haar klanten

De gegevens worden gebruikt om klanten te informeren over onze producten en diensten en om de producten die op sociale netwerken worden aangeboden te personaliseren.

Het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke om producten en diensten aan te bieden die zijn aangepast aan de behoeften van klanten en toestemming (selectievakje)

PLMB deelt geen Persoonsgegevens voor commerciële doeleinden met derden.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn Persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen en zijn toestemming in te trekken door in te loggen op zijn klantaccount.

  1. Dienstverleners met toegang tot de Persoonsgegevens van Gebruikers

De verzamelde Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de dienstverleners van PLMB, die de Verwerking kunnen uitvoeren namens PLMB (onderaannemers) en/of hun eigen account (ontvangers van de gegevens).

De ontvangers van de gegevens zijn:

- Paybox, Payzen en PayPal, betalingsproviders
- elke politiële of administratieve autoriteit in het kader van gerechtelijke vorderingen inzake fraudebestrijding
- douanediensten en dienstverleners in geval van levering in het buitenland.

Onderaannemers van PLMB kunnen toegang hebben tot de verzamelde gegevens om:

- voorbereiding, verzending van bestellingen en retournering van producten
- het verbeteren van de inhoud van de Sites en mobiele applicaties,
- de onderhouds- en technische ontwikkelingsactiviteiten van de Sites, de mobiele applicatie en de interne applicaties van PLMB, inclusief de entiteiten die bestellingen uitvoeren en zorgen voor de hosting van de Sites en mobiele applicaties, informatieopslag, e-mailserviceproviders en klanttickets, evenals analyse- en tagbeheerdiensten, zoals Google Analytics.

Ga voor meer informatie over deze analyseservices en hoe u zich kunt afmelden naar de volgende pagina: https://support.google.com/analytics

PLMB kan de gegevens van gebruikers ook delen met een klantaccount in haar fysieke winkels. Hun toegang is beperkt tot bestellingen geplaatst door de klant.

  1. Rechten van gebruikers over hun persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de artikelen 14 t/m 22 algemene gegevens beschikking heeft elke natuurlijke persoon die de sites of mobiele applicaties gebruikt het recht om de volgende rechten uit te oefenen:

- Een recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de verzamelde gegevens,

- Een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens,

- Een recht om de Verwerking te beperken,

- Een recht op overdraagbaarheid van de verzamelde gegevens,

- het recht om richtlijnen te formuleren met betrekking tot de opslag, wissing en mededeling van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden in overeenstemming met artikel 40-1 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ten slotte, als PLMB een datalek ontdekt dat een hoog risico voor de rechten en vrijheden van haar gebruikers kan opleveren, verbindt zij zich ertoe de betrokken gebruikers en de bevoegde toezichthoudende autoriteit in Nederland zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

De gebruiker kan al deze rechten uitoefenen door verbinding te maken met zijn klantenzone, door contact op te nemen met de klantenservice  welkom@e-mahogany.com

Of per brief naar de klantenservice : Mahogany Prinses Irenestraat 28 4332XE Middelburg Nederland.

De gebruiker moet een identiteitsbewijs bij zijn verzoek voegen.

In het geval van non-respons of onbevredigende reactie, kan de gebruiker de zaak voorleggen aan de toezichthoudende autoriteit van zijn land van verbliif.

  1. Overdracht van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Plmb-klantgegevens kunnen worden overgedragen aan PLMB-UK Ltd, de 100% Britse dochteronderneming van PLMB, zodat deze klanten kunnen profiteren van dezelfde ervaring in het VK. Deze overdracht vindt plaats in het kader van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan de dienstverleners van PLMB, waardoor PLMB haar diensten kan leveren aan haar klanten (inclusief vervoerders, hosts, technische dienstverleners om de websites te beheren). Deze overdracht vindt plaats in het kader van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

  1. Bewaartermijn van gegevens

Gebruikersgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de nagestreefde doeleinden zoals hierin uiteengezet en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en wetten. In dit verband kunnen de gegevens die worden gebruikt voor prospectiedoeleinden worden bewaard voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de sluiting van het account van de gebruiker of het laatste contact van de betreffende prospect. De gegevens van de Gebruiker worden verwijderd wanneer de bewaartermijnen verstrijken.

Niettemin kunnen sommige gegevens worden gearchiveerd na de termijnen die zijn verstrekt voor onderzoeksdoeleinden, opsporing en vervolging van strafbare feiten met als enig doel, indien nodig, de verstrekking van deze gegevens aan de gerechtelijke autoriteit mogelijk te maken.

Archivering houdt in dat deze gegevens worden geanonimiseerd en niet langer online beschikbaar zijn.

  1. Beveiligingsmaatregelen voor verzamelde persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt PLMB zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden gewijzigd, vervormd of geopend door onbevoegde derden.

PLMB heeft serviceovereenkomsten gesloten met partners met expertise op het gebied van gegevensbescherming.

Alle gegevens worden gehost in Frankrijk of in de Europese Unie.

Betalingsproviders

De betaling van aankopen op de Sites en op de mobiele applicatie gebeurt via PayPal of via het beveiligde platform van onze betalingsproviders PAYBOX en PAYZEN.

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, is een Luxemburgse commanditaire vennootschap met aandelen, geregistreerd bij de Luxemburgse R.C.S onder nummer B118349, met maatschappelijke zetel te 22-24, Boulevard Royal – L-2449 Luxemburg. Voor alle informatie kan de Klant de volgende website raadplegen: https://www.paypal.com.

PAYBOX is een vereenvoudigde naamloze vennootschap genaamd Verifone Systems France SAS, gevestigd op 12 rue Paul Dautier, 78140 Velizy-Villacoublay, Frabnce, geregistreerd bij het handels- en bedrijvenregister van Versailles onder nummer 380248609

Voor alle informatie kan de Klant de volgende website raadplegen: https://www.paybox.com

PAYZEN is het merk van LYRA, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met één aandeelhouder gevestigd te 109 rue de l'innovation, 31670 Labège, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Toulouse onder nummer 434075719

Voor alle informatie kan de Klant de volgende website raadplegen: https://www.lyra.com

PLMB heeft nooit toegang tot betalingsgegevens van klanten.

De Gebruiker kan ervoor kiezen om zijn betaalkaartgegevens op te slaan in zijn klantaccount. Deze gegevens worden niet opgeslagen bij PLMB, maar bij Paybox, Payzen en/of PayPal. De Gebruiker kan deze bankgegevens te allen tijde wijzigen of verwijderen door in te loggen op zijn klantenaccount.

  1. Cookies, tags en tracers

Tijdens het browsen op onze website en mobiele applicaties kan informatie met betrekking tot de navigatie van de terminal van de gebruiker (computer, tablet, smartphone, enz.) worden geregistreerd via bestanden die "Cookies" worden genoemd.

De cookie maakt het mogelijk om de navigatie te volgen of het gedrag van gebruikers te analyseren, en in het bijzonder:

Strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze Website en moeten actief blijven, indien de Gebruiker toegang wenst tot alle diensten die door de Website worden aangeboden.

Ze slaan geen persoonlijke informatie op en zijn het gevolg van acties die de Gebruiker heeft ondernomen, zoals het informeren van de Gebruiker over de privacyvoorkeuren van de Gebruiker of het invullen van een registratieformulier.

De Gebruiker kan altijd zijn browser configureren om het bestaan van deze cookies te blokkeren of ervan op de hoogte te worden gesteld.

 

 

 

 

 

 

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de Sites te verbeteren en te personaliseren. Ze kunnen worden geactiveerd door PLMB of door derden wiens diensten worden gebruikt op de pagina's van de Website.

Als de gebruiker deze cookies niet accepteert, werken sommige of alle geleverde diensten mogelijk niet goed.

 

Prestatie cookies

Deze cookies maken het mogelijk om het aantal bezoeken en de bronnen van verkeer te bepalen, om de prestaties van de Website te meten en te verbeteren.

Ze maken het mogelijk om te begrijpen hoe bezoekers door de Website navigeren en om de meest of minder bezochte pagina's te identificeren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt geaggregeerd en daarom geanonimiseerd.

Als de Gebruiker deze cookies niet accepteert, wordt PLMB niet op de hoogte gebracht van zijn bezoek aan de Website.

 

Cookies voor gerichte reclame

Deze cookies kunnen worden ingesteld door advertentiepartners binnen onze Sites, om inhoud aan te bieden die is aangepast aan de interesses van de Gebruiker.

Ze slaan geen persoonlijke gegevens rechtstreeks op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van de browser en het internetapparaat.

 

Bij het verbinden met de Sites wordt de Gebruiker door het verschijnen van een banner geïnformeerd dat cookies automatisch op zijn browsersoftware kunnen worden geïnstalleerd tijdens zijn bezoeken aan de Sites, evenals hun doeleinden, de mogelijkheid om ze te accepteren of te weigeren en de instellingen te wijzigen door op de link "cookies instellen" te klikken. Hij kan zijn voorkeuren ook wijzigen via de gebruikte browsersoftware:

- Safari: https://support.apple.com/ ,
-Chroom: https://support.google.com ,
- Firefox: https://support.mozilla.org/fr/ ,
-Rand: https://support.microsoft.com/ ,
-Ios: https://support.apple.com/
-Androïde: https://support.google.com

De gebruiker kan zich ook verzetten tegen het plaatsen van cookies door de website http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

 

10. Sociale media

Plmb's officiële Facebook-, Pinterest-, Instagram- en Tik Tok-accounts kunnen gebruikers in staat stellen hun inhoud te plaatsen. De gebruiker wordt geïnformeerd dat de inhoud die op deze sociale netwerken wordt gepubliceerd, door derden kan worden gezien en dat verhoogde waakzaamheid van gebruikers vereist is wanneer zij bepaalde persoonlijke gegevens op deze sites of applicaties verstrekken, zoals financiële gegevens, een adres of gevoelige gegevens.

PLMB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit de publicatie van hun persoonlijke gegevens door gebruikers.

11. Links naar sites van derden

De Sites en Applicaties kunnen links bevatten naar niet-PLMB-sites, applicaties en diensten die kunnen worden beheerd door externe bedrijven.

PLMB is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze sites van derden. De Gebruiker dient het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen.

MAHOGANY KASHMIR

De beste kwaliteit Kashmir draad
Maten XS tot XXXXL

MAHOGANY KASHMIR

Maak gebruik van onze 24 uurs
expresse verzend service

MAHOGANY KASHMIR

hand made in Nepal

MAHOGANY KASHMIR

45 dagen om van gedachten
te veranderen